Iz istorije Mostara i Hercegovine

Dobrodošli!!! Ovdje možete pročitati razne tekstove iz istorije Mostara i Hercegovine koje sam do sada uspio da prikupim, obradim i pripremim! HVALA VAM ZA POSJETU I ČITANJE!!!

12.09.2010.

Da se ne zaboravi - 1. dio

            Lista imena palih boraca i antifašista za koje je veličanstveni Partizanski spomenik u Mostaru i izgrađen. Lista je po abecednom redu prezimena, sa godinom i mjestom rođenja, kao i sa godinom i mjestom pogibije.

 

A

Nikola M. ABRAMOVIĆ  (1905. Dabar – 1941. Jasenovac)

Mihajlo M. AHAC  (1924. Mostar – 1943. Krekovica)

Dimitrije Đ. AJVAZ  (1920. Mostar – 1941. Caprag)

Ljuban M. AJVAZ  (1907. Mostar – 1941. Lepoglava)

Aleksandar M. ALAGIĆ  (1923. Gospić – 1943. Bijela)

Marko ALAGIĆ  (???? Nevesinje – 1941. Mostar)

Munta S. ALIĆ  (1922. Mostar – 1945. Jasenovac)

Ibrahim O. ALIKALFIĆ  (1920. Mostar – 1942. Borci)

Mustafa H. ALIKALFIĆ  (1905. Mostar – 1945. Jasenovac)

Mustafa M. ALIKALFIĆ  (1920. Mostar – 1943. Prozor)

Herman A. ALTKORN  (1902. Mostar – 1941. Jasenovac)

Ivan J. AMBROŽ  (???? Jesenice – 1941. Čitluk)

Jovo Ć. ANDRIĆ  (1924. Pijesci – 1942. Bratač)

Mara R. ANDRIĆ  (1924. Pijesci – 1945. Konjic)

Mirko V. ANDRIĆ  (1918. Pijesci – 1945. Kiseljak)

Alija S. ARAP  (1926. Mostar – 1944. Bradina)

Enver S. ARPADŽIĆ  (1917. Mostar – 1943. Drvar)

Nedžad M. ARPADŽIĆ  (1926. Mostar – 1944. Stara Gradiška)

Boro U. AVDALOVIĆ  (1913. Korita, Gacko – 1942. Zagoričani)

Mladen U. AVDALOVIĆ  (1923. Nevesinje – 1941. Svilajnac)

Radmila U. AVDALOVIĆ  (1917. Mrkonjić-Grad – 1942. Rilje)

 

B

Miho S. BABIĆ  (1921. Malo Polje – 1945. Ivan-Sedlo)

Nijaz A. BAJAT  (1923. Mostar – 1942. Potoci)

Nijaza A. BAJAT  (1925. Mostar – 1944. Lisičići)

Zdravko I. BAJIĆ  (1924. Bileća – 1941. Mostar)

Žarko I. BAJIĆ  (1922. Bileća – 1941. Mostar)

Hajrudin A. BAJRIĆ  (1927. Mostar – 1944. Mostar)

Angijat H. BAJROVIĆ  (1923. Mostar – 1945. Ivan-Sedlo)

Muhamed S. BAKAMOVIĆ  (1924. Mostar – 1944. Trohtajm)

Sofija S. BAKARIĆ  (1924. Beograd – 1944. Stara Gradiška)

Boro N. BALAĆ  (1915. Vrlika – 1943. Doli)

Đorđo N. BALAĆ  (1916. Benkovac – 1941. Mostar)

Natko N. BALAĆ  (1912. Benkovac – 1943. kod Niša)

Slavko N. BALAĆ  (1914. Sinj – 1941. Lepoglava)

Mirzo A. BALIĆ  (1912. Mostar – 1945. Jasenovac)

Mustafa A. BALIĆ  (1922. Mostar – 1945. Jasenovac)

Mladen D. BALORDA, narodni heroj  (1921. Mostar – 1943. Ovojci)

Vasilije D. BALORDA  (1923. Mostar – 1941. Kraljevo)

Fatima O. BALTA  (1922. Mostar – 1945. Jasenovac)

Baldo BASARIĆ  (???? ???? – 1943. kod Gacka)

Berima S. BAŠAGIĆ  (1923. Nevesinje – 1945. Jasenovac)

Hajrija M. BAŠAGIĆ  (1920. Nevesinje – 1943. Stara Gradiška)

Mehmed M. BAŠAGIĆ  (1923. Nevesinje – 1942. Bišina)

Muhidin M. BAŠAGIĆ  (1918. Nevesinje – 1943. Konjic)

Slavko Š. BAŠIĆ  (1912. Mostar – 1943. kod Splita)

Karlo V. BATKO, narodni heroj  (1907. Sarajevo – 1943. Konjic)

Safet S. BATLAK  (1925. Mostar – 1944. Nevesinje)

Filip I. BEGIĆ  (1911. Kruševo – 1945. Ivan-Sedlo)

Hivzija V. BEGOVIĆ  (1918. Trebinje – 1943. Konjic)

Osman R. BEGOVIĆ  (1918. Kokorina – 1945. Ivan-Sedlo)

Hivzo A. BEHRAM  (1919. Stolac – 1944. Arslanagića-Most)

Ljubo A. BEKAVAC  (1919. Mostar – 1944. Kula)

Danilo M. BERBEROVIĆ  (1925. Mostar – 1944. Čičevo)

Dr Berta J. BERGMAN  (1894. Blažuj – 1945. Jasenovac)

Jusuf H. BIJAVICA  (1899. Mostar – 1944. Grušća)

Salko H. BIJAVICA  (1919. Mostar – 1942. Prozor)

Salko B. BIJEDIĆ  (1903. Gacko – 1945. Sarajevo)

Fadil Š. BILAL  (1924. Vitina – 1945. Cazin)

Zlatko Š. BILAL  (1927. Vitina – 1944. Zagreb)

Ešrefa O. BILIĆ  (1923. Mostar – 1943. Mišljen)

Šamila O. BILIĆ  (1921. Mostar – 1943. Mostar)

Salko S. BIŠĆEVIĆ  (1920. Mostar – 1944. Travnik)

Darinka F. BITANGA  (1891. Mostar – 1943. Mostar)

Neđo R. BITANGA  (1918. Mostar – 1943. Malo Polje)

Rade A. BITANGA  (1891. Mostar – 1941. Lepoglava)

Mustafa A. BJELAVAC  (1897. Mostar – 1941. Lepoglava)

Mustafa A. BOBIĆ  (1912. Mostar – 1945. Sarajevo)

Slobodan BOGDANOVIĆ  (1922. Mostar – 1941. Mostar)

Đorđe S. BOROZAN  (1923. Mostar – 1943. Žuglići)

Mirko Đ. BOROZAN  (1921. Mostar – 1942. Viduša)

Ramo M. BOŠKAILO  (1925. Podvelež – 1945. Kiseljak)

Mehmed A. BOŠNJIĆ  (1911. Mostar – 1945. Sarajevo)

Šefik A. BOŠNJIĆ  (1914. Mostar – 1943. Sutjeska)

Ljubo B. BREŠAN, narodni heroj  (1913. Dubrovnik – 1943. Ovojci)

Ahmet M. BRKIĆ  (1924. Mostar – 1944. Nevesinje)

Fatima M. BRKIĆ  (1916. Mostar – 1943. Stara Gradiška)

Hamdija M. BRKIĆ  (1921. Mostar – 1943. Sutjeska)

Hivzija M. BRKIĆ  (1919. Mostar – 1942. Bijela)

Osman M. BRKIĆ  (1915. Mostar – 1944. Grušća)

Ramiza M. BRKIĆ  (1926. Mostar – 1945. Bihać)

Remzija M. BRKIĆ  (1922. Mostar – 1945. Ostrožac)

Ivo F. BRONZOVIĆ  (1920. Brač – 1944. Stara Gradiška)

Tonči F. BRONZOVIĆ  (1923. Brač – 1945. Slovenija)

Leo F. BRUK, narodni heroj  (1911. Dubrovnik – 1943. Čelebići)

Mladen F. BRUK  (1928. Mostar – 1945. Mostar)

Hasan A. BUBIĆ  (1914. Mostar – 1943. Bijela)

Mahmut J. BUČUK  (1918. Trebinje – 1944. Stara Gradiška)

Sidika H. BUČUK-HADŽIĆ  (1920. Mostar – 1945. Stara Gradiška)

Adem I. BUĆ, narodni heroj  (1914. Mostar – 1943. Sarajevo)

Seid M. BUKOVAC  (1922. Ljubuški – 1942. Jasenovac)

Mustafa H. BULJKO  (1915. Mostar – 1943. Kamena)

Omer M. BULJUBAŠIĆ  (1921. Mostar – 1944. Grušća)

Salko J. BURIĆ  (1917. Stolac – 1944. Busovača)

Šerif J. BURIĆ  (1922. Stolac – 1944. Kula, Čičevo)

 

C

Salko O. CRNOMEROVIĆ  (1918. Kružanj – 1945. Ivan-Sedlo)

Tomo L. CVIJETIĆ  (1910. Nevesinje – 1944. kod Blagaja)

Marijan A. CVITKOVIĆ  (1921. Polog – 1945. Slovenska Bistrica)

Slavko S. CVITKOVIĆ  (1914. Polog – 1945. Slovenska Bistrica)

 

Č

Križan I. ČAVAR  (1905. Polog – 1945. Gospić)

Šaćir I. ČELEBIĆ  (1922. Mostar – 1943. Ovojci)

Esad S. ČERKIĆ  (1926. Mostar – 1944. Zagreb)

Muhamed S. ČERKIĆ  (1919. Mostar – 1942. Zaborani)

Jusuf M. ČEVRO, narodni heroj  (1914. Mostar – 1941. Mostar)

Enver S. ČUČAK  (1921. Mostar – 1942. Bijelo Polje)

Salko S. ČUKUR  (1922. Mostar – 1943. Sutjeska)

Dušan S. ČULAJEVIĆ  (1904. Mostar – 1944. Stara Gradiška)

 

Ć

Adil A. ĆATIĆ  (1924. Mostar – 1943. Doli)

Hivzija M. ĆATIĆ  (1917. Mostar – 1942. Bijele Vode)

Mugdim A. ĆATIĆ  (1921. Mostar – 1942. Mostar)

Miladin M. ĆEĆEZ  (1919. Mostar – 1941. Lepoglava)

Mehmed M. ĆEMAL  (1929. Mostar – 1945. Sarajevo)

Mubera M. ĆEMALOVIĆ  (1920. Mostar – 1944. Jasenovac)

Muhamed O. ĆEMALOVIĆ  (1923. Mostar – 1945. Buna)

Mustafa A. ĆEMALOVIĆ, narodni heroj  (1923. Mostar – 1943. Mostar)

Omer A. ĆEMALOVIĆ  (1919. Mostar – 1943. Sutjeska)

Ahmet A. ĆIŠIĆ  (1888. Mostar – 1944. Mostar)

Alija S. ĆIŠIĆ  (1920. Mostar – 1943. Mostar)

Dragi S. ĆIŠIĆ  (1922. Mostar – 1945. Jesenice)

Husref H. ĆIŠIĆ  (1909. Mostar – 1942. Viduša)

Ibrahim M. ĆIŠIĆ  (1923. Mostar – 1944. Dahau)

Ibrahim S. ĆIŠIĆ  (1920. Mostar – 1943. Mudrike)

Mithad H. ĆIŠIĆ  (1924. Mostar – 1943. Sutjeska)

Mujo S. ĆIŠIĆ  (1911. Mostar – 1943. Hutovo)

Nazif M. ĆIŠIĆ  (1921. Mostar – 1942. Ratkamen)

Remzija S. ĆIŠIĆ  (1923. Mostar – 1942. Bijela)

Safet A. ĆIŠIĆ  (1928. Mostar – 1945. Lašva)

Nikola R. ĆORIĆ  (1926. Prigrađani – 1945. Ivan-Sedlo)

Žarko R. ĆORLUKA  (1921. Pijesci – 1944. Lokve)

Desimir K. ĆUK  (1906. Mostar – 1943. Sutjeska)

Mehmed A. ĆUMURIJA (1910. Mostar – 1945. Sarajevo)

Ekrem O. ĆURIĆ  (1927. Mostar – 1943. Mostar)

Omer V. ĆURIĆ  (1923. Humilišani – 1944. Čepovan)

Radomir N. ĆURKOVIĆ  (1925. Jajce – 1944. Glamoč)

 

(Nastavlja se)
Iz istorije Mostara i Hercegovine
<< 09/2010 >>
nedponutosricetpetsub
01020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
2627282930

MOJI LINKOVI

SVI TEKSTOVI NA OVOM BLOGU
IZ ISTORIJE ZAVIČAJA - 1. dio

IZ ISTORIJE ZAVIČAJA - 2. dio

Knjiga Tibora Vrančića «Mostar – krhotine prošlosti»

Grad mojih prijatelja

Da se ne zaboravi - 1. dio

Da se ne zaboravi - 2. dio

Da se ne zaboravi - 3. dio

Da se ne zaboravi - 4. dio

Da se ne zaboravi - 5. dio

Oni su pobijedili smrt

Mostar - čaršija kakve više nema - 1. dio

Mostar - čaršija kakve više nema - 2. dio

Mostar - čaršija kakve više nema - 3. dio

Mustafa Mujaga Komadina - legendarni mostarski gradonačelnik - 1. dio

Mustafa Mujaga Komadina - legendarni mostarski gradonačelnik - 2. dio

Mustafa Mujaga Komadina - legendarni mostarski gradonačelnik - 3. dio

Hotel “Neretva” i Banja

Posljednja lasta

Stari most na poštanskim markama

Dječaci kao ptice

Most na Musali

Bernard Lajhner stiže s loptom

Šadrvani

Šarmeri sa Neretve

Kafana "Evropa"

Sahat-kula

Česme

Musala

Dr. Himzo Polovina - Doktor koji je ljude liječio pjesmom

„LIJEPA EMINA” IZBLIZA (iz mojih neutrnulih sjećanja) - 1. dio

„LIJEPA EMINA” IZBLIZA (iz mojih neutrnulih sjećanja) - 2. dio

Šeher i grad Mostar

Mostar - vječni grad - 1. dio

Mostar - vječni grad - 2. dio

Stare stambene kuće

Hotel “Ruža”

Kriva ćuprija

Simfonija ljepote i funkcionalnosti

Neviđene česme

Vrelo "Djevojačka voda"

Peške - 1. dio

Peške - 2. dio

Šantićeve predizborne muke

By MosHer za vječnost – sa bloga “Na granici sjećanja“

Na granici sjećanja – Blog

Konzulati u Mostaru za vrijeme turske i austrougarske uprave – 1. dio

Konzulati u Mostaru za vrijeme turske i austrougarske uprave – 2. dio

Konzulati u Mostaru za vrijeme turske i austrougarske uprave – 3. dio

Francuski konzularni agenti u Mostaru

Razgovori u francuskom Klubu

Zlatna era RKUD “Abrašević” - 1. dio

Zlatna era RKUD “Abrašević” - 2. dio

Mostarska sevdalinka - 1.dio

Mostarska sevdalinka - 2.dio

Timurdžijski (kovački) esnafi u Mostaru – 1. dio

Timurdžijski (kovački) esnafi u Mostaru – 2. dio

Sarači, samardžije, sedlari i tašnari

Posljednje esnaflije Mostara

Muhamed Mujić - ZA ANTOLOGIJU

NOVI POČETAK

Zlatari Mostara i Hercegovine

Dražen Dalipagić Praja - RODILA MAJKA KOŠARKAŠA

Prilog o zanatima i trgovini mostarskih Srba pravoslavaca

Blogger.ba ipak nastavlja svoj rad, novi vlasnik Pepper communications

Jasna Merdan Kolar - ZLATO IZ LOS ANĐELESA

Bogatstvo Muslibegovića kuće

Miroslav Brozović - PRVA MEDALJA

Antonije Marinković - Prvi mostarski advokat

Krunoslav Kruno Radiljević - TROFEJ NA DOHVAT

Kamen i Mostar

Ante Pehar - SAMOUKI ŠAMPION

Tenelija - kamen Mostara

Emir Balić - LEGENDARNA “LASTA“

Čuvene Efice iz Cernice

Franjo Arapović - OD SLIPČIĆA DO ZVIJEZDA

Iz prosopografije Kosača (Jelena i Teodora)

Vesna Radović - IZDANAK MOSTARSKE ŠKOLE

Risto Ilije Ivanišević (1842. - 1913.)

„Otac“ košarke u BiH Milenko Radosavljević Amerikanac - IZ NJUJORKA NA KANTAREVAC

Dvorske spletke u Hercegovini - Prošlost iskićena legendama

MOJA E-MAIL ADRESABROJ (NE)ZADOVOLJNIH POSJETILACA
168743

Powered by Blogger.ba